وساطت بی‌نتیجه برای بازیکن مغضوب و کارشکنی برای سفر پرسپولیس به عربستان

روزنامه‌های ورزشی روز شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲؛

وساطت بی‌نتیجه برای بازیکن مغضوب و کارشکنی برای سفر پرسپولیس به عربستان

وساطت بی‌نتیجه برای بازیکن مغضوب و کارشکنی برای سفر پرسپولیس به عربستان

بازیکن مغضوب تیم ملی فعلا اجازه بازگشت به اردو را ندارد.

روزنامه
روزنامه
روزنامه
روزنامه
روزنامه
روزنامه
روزنامه
روزنامه
روزنامه
روزنامه
روزنامه
روزنامه
روزنامه
روزنامه
روزنامه
روزنامه
روزنامه
روزنامه
روزنامه
روزنامه