پتانسیل تامین ۱۰۰ درصدی گوشت قرمز وجود دارد

آقای افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه واردات گوشت قرمز کماکان ادامه دارد،گفت: بنابر آمار روزانه ۱۲۰ تن گوشت وارد کشور می‌شود، اما براساس تجربه سنوت گذشته، واردات در کوتاه مدت تاثیری بر بازار داخل و قیمت برای مصرف کننده نداشته است.

او قیمت کنونی هرکیلو دام سبک زنده را ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: براین اساس قیمت منطقی هرکیلو گوشت گوسفندی برای مصرف کننده ۳۸۰ تا ۳۹۰ هزارتومان است.

صدردادرس ادامه داد: آمار کشتار دام کشتارگاه‌ها و واردات گوشت از گمرک در سال گذشته نشان می‌دهد که سرانه مصرف ۷.۴ کیلوگرم است که این میزان گوشت با احتساب جمعیت دام داخل قابل تامین است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه مشکلی در تامین گوشت نداریم، گفت: پتانسیل تولید گوشت قرمز در داخل وجود دارد، هرچند اتخاذ برخی سیاست‌ها در چندسال اخیر منجر به کاهش جمعیت دامی شد که با ایجاد انگیزه برای دامدار شاهد رونق تولید خواهیم بود.

او گفت: با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای جبران کاهش جمعیت دام مولد، خودکفایی مجدد در تولید گوشت قرمز دست یافتنی است.