پخش مستند مکعب آبی از قاب افق

پخش مستند مکعب آبی از قاب افق

هیچ کس تاکنون در قالب هنر سینما، به دنبال آن نبوده که پیش از ورود فناوری هایی چون «کولر»، واقعا مردم ایران با چه چیز یا چیزهایی خودشان را خنک می کردند. تمدن ایرانی در بستری گرم و خشک رشد، نمو و بالندگی های خود را گذرانده و واقعا جالب است بدانیم و بشناسیم که اقلیم های مختلف ایران چگونه در برابر هوای گرم سرزمین مادری شان، ایستادگی می کردند. دیدنی «مکعب آبی» ساخته مجید عزیزی و محمد حسین حیدری، دقیقا به دنبال پاسخ به چنین پرسش هایی است. محتوای این مستند که نام آن به کولرهای آبی اشاره دارد، ردیابی خنک کننده های قدیمی ایرانی است. با دیدن این مستند از دل کویر تا نزدیک قله های ایران را خواهید شناخت و در کنار مطالب صنعتی درباره تاریخ ورود کولر به ایران و استفاده ایرانیان از آن با تمدن و فرهنگ و مسائل اجتماعی ایرانیان نیز آشنا خواهید شد.

01

این مستند 5 قسمتی را شنبه تا چهارشنبه این هفته ساعت 18 از شبکه افق ببینید.