پرداخت ۳۰۵ میلیارد تومان وام به دانشجویان در ترم گذشته/ وام ازدواج ۴۷ درصد افزایش یافت

معاون صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت:

پرداخت ۳۰۵ میلیارد تومان وام به دانشجویان در ترم گذشته/ وام ازدواج ۴۷ درصد افزایش یافت

پرداخت ۳۰۵ میلیارد تومان وام به دانشجویان در ترم گذشته/ وام ازدواج ۴۷ درصد افزایش یافت

معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت ۳۰۵ میلیارد تومان وام به دانشجویان در ترم گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی حیات، حمید رئیسی معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست خبری اظهار کرد: اکنون ۲۵۲ هزار دانشجو در مجموعه وزارت بهداشت در حال تحصیل بوده که ۴۲۰۰۰ دانشجو متاهل هستند.

وی افزود: اکنون ۱۷ نوع تسهیلات به دانشجویان علوم پزشکی پرداخت می‌شود که عمده پرداختی‌ها وام تحصیلی به دانشجویان مجرد و متاهل است. اکنون بیش از ۴۲۰۰۰ نفر از دانشجویان وام تحصیلی استفاده کرده که از رشد ۱۴ درصدی برخوردار است.

معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: در حال حاضر وام ازدواج به ۲۵ میلیون تومان رسیده و از افزایش ۴۷ درصدی برخوردار است. میزان پرداخت وام تولد فرزند از رشد ۱۹ درصدی برخوردار شده است.

وی با بیان اینکه ۳۰۵ میلیارد تومان وام به دانشجویان پرداخت کرده و ۷۰ میلیارد تومان دیگر نیز به دانشجویان پرداخت می‌شود، تاکید کرد: اکنون ۵۰۰ باب ساختمان خوابگاهی داریم که ۲۳ ساختمان برای دانشجویان متاهلین است. اکنون ۹۷۶ واحد خوابگاه متاهلی در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور داریم.

رئیسی با اشاره به اینکه ظرفیت کلی تخت‌های خوابگاهی مجردی به طور کلی ۸۶ هزار تخت است که ۷۲ هزار تخت خوابگاهی مجردی، ملکی است، گفت: بیش از هزار واحد خوابگاه متاهلی در کشور داریم. بر اساس اساسنامه وظیفه صندوق حمایت از دانشجویان کم بضاعت و مستعد همچنین سایر دانشجویان است.

  • افزایش ۱۵۰ درصدی اعطای تسهیلات ازدواج به دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی

  • ساخت ۱۵ هزار تخت خوابگاهی دانشجویان علوم پزشکی

پیشنهاد فر نیوز
فرایند رأی‌گیری در شعب اخذ رأی کرمانشاه در حال انجام است