پرداخت ۳۹۸ میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران توسط موسسه ملل

این موسسه در راستای حمایت از مستاجران جهت تاٌمین واحد مسکونی تا پایان مهرماه مبلغ ۳۹۸ میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت نمود.

این گزارش می افزاید:متقاضیان محترم می بایست برای بهره مندی از تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران ضمن مراجعه به سایت وزارت راه و شهرسازی یکی از شعب این موسسه را انتخاب نمایند.

نوشته پرداخت ۳۹۸ میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران توسط موسسه ملل اولین بار در پایگاه خبری همت خبر. پدیدار شد.