پیش بینی وقوع بارش های رگباری طی اواخر هفته در برخی نقاط

پیش بینی وقوع بارش های رگباری طی اواخر هفته در برخی نقاط

پیش بینی وقوع بارش های رگباری طی اواخر هفته در برخی نقاط

بارش های این موج شدید نخواهند بود و غالباً در بیشتر نقاط بین یک تا ۵ میلی متر پیش بینی شده است.

به گزارش بازار، طی اواخر این هفته با ورود موج بارشی جدید به کشور همراه خواهیم بود که در برخی نقاط استان های دامنه‌های جنوبی البرز، غرب و شمال و همچنین شمال غرب کشور منجر به وقوع بارش خواهد شد.

وقوع بارش در استان های دامنه‌های جنوبی البرز، غرب و شمال کشور منجر به وقوع ناپایداری جوی و همچنین کاهش میزان آلاینده های جوی در شهرهای بزرگ این نواحی خواهد شد.

بارش های این موج شدید نخواهند بود و غالباً در بیشتر نقاط بین ۱ تا ۵ میلی متر پیش بینی شده است.

پیش بینی وقوع بارش های رگباری طی اواخر هفته در برخی نقاط