چهره واقعی نجمه جودکی خارج از قاب تلویزیون

چهره واقعی نجمه جودکی خارج از قاب تلویزیون

عکسی جالب و دیدنی از مجری معروفی که مدتی است از تلویزیون خداحافظی کرده با کلاه و چهره ای زیبا منتشر شد.

چهره واقعی نجمه جودکی خارج از قاب تلویزیون

ابراز تنفر جالب “نجمه جودکی”

نجمه جودکی مجری معروفی که مدتی است از تلویزیون خداحافظی کرده در اینستاگرامش با متنی جالب از هوای گرم ابراز تنفر کرد.

چهره واقعی نجمه جودکی خارج از قاب تلویزیون