چگونه بهترین مردم شویم؟

چگونه بهترین مردم شویم؟

در روایتی به راهکاری برای بهترین مردم شدن اشاره کرده‌اند.

روایت زیر از کتاب «اصول کافی» منتشر شده است.

چگونه بهترین مردم شویم؟

امام زین العابدین علیه السلام:

مَنْ عَمِلَ بِما افْتَرَضَ اللّه ُ عَلَیْهِ فَهُـوَ مِـنْ خَیْـرِ النـاسِ

هر کس که به واجبات الهی رفتار کند از بهـتریـن مـردم اسـت.

اصول کافی، ج ۳، ص ۱۲۸