کامیابی نیا غایب بزرگ دربی اصفهان

کامیابی نیا غایب بزرگ دربی اصفهان

با دلخوری این فصل از جدا شد و به ذوب آهن پیوست. با این حال او در هفته اول به دلیل مصدومیت نتوانست تیم ذوب آهن را همراهی کند و اکنون هم از اردوی این تیم خبر می‌رسد که به احتمال زیاد کامیابی نیا دربی مهم اصفهان را هم از دست خواهد داد و در هفته سوم و مسابقه با پرسپولیس شرایط کامیابی نیا برای حضور در میدان مناسب می‌شود.

از سویی دیگر بحث مهم این مسابقه نحوه تقسیم ظرفیت ورزشگاه فولاد شهر اصفهان بین دو تیم است. اگرچه ذوب آهن میزبان مسابقه است، اما به دلیل حساسیت مسابقه و دربی بودن آن ممکن است ظرفیت ورزشگاه هم به صورت نصف نصف بین دو تیم تقسیم شود که در این خصوص نهاد‌های امنیتی و شورای تامین استان تصمیم نهایی را خواهند گرفت.

مسابقه دو تیم روز چهارشنبه ساعت ۲۱ در اصفهان برگزار می‌شود.

کامیابی نیا