کاهش معنادار سرقت در کرمانشاه همچنان ادامه دارد/ رئيس پليس استان پيگير مطالبات مردم

کاهش معنادار سرقت در کرمانشاه همچنان ادامه دارد/ رئيس پليس استان پيگير مطالبات مردم

 

در حالي که سرقت به عنوان آسيبي اجتماعي که آثار سوء زيادي بر روح و روان شهروندان دارد و تا مدت هاي طولاني و شايد براي هميشه در ذهن افراد مالباخته نقش مي بندد، امروز در کرمانشاه و با همت و دريابت فرمانده اي با تدبير نه تنها کنترل شده، بلکه روندي نزولي به خود گرفته و کاهشي معنادار پيدا کرده است .

به گزارش خبرنگار فر نیوز (مسعود دریابار)، سال هاي متمادي است کرمانشاه درگير بسياري معضلات اجتماعي است و آنچه که مشهود است تلاش مسئولان و متوليان امر هم براي رفع و يا کاهش آن ها تاکنون چندان اثرگذار نبوده است.

روند افزايشي سرقت ها در کنار حضور مجرمان، سارقان و هنجارشکناني نظير اراذل و اوباش در کنار وقوع برخي اعمال مجرمانه طي سال هاي اخير باعث شده که چهره امنيت در کرمانشاه مقداري مخدوش و شهروندان آنگونه که بايد آن را احساس نکنند.

در اين ميان اما با حضور رئيس پليس جديد استان، اميدها در ميان مردم به کاهش معضلات اجتماعي که گويي تا پيش از آن راه علاج و چاره اي براي آن ها وجود نداشت افزايش پيدا کرده تا جايي که امروز همه اميدوارانه چشم به روزهايي دارند که جرائم و آسيب هايي نظير سرقت در اين ديار به حداقل خود برسد .

هرچند امروز به جرائت مي توان ادعا کرد مردم کرمانشاه خوشحال هستند به خاطر اينکه با حضور فرمانده اي با اراده، نه تنها جلوي رشد فزاينده سرقت ها گرفته شده است بلکه اين آسيب اجتماعي روندي نزولي به خود گرفته و کاهشي معنادار يافته است .

شايد بتوان تدوين برنامه هاي علمي و عملياتي، اجراي طرح موفق امنيت محله محور و پاي کار آوردن مردم در اين طرح و همچنين هوشمندسازي پليس و مجهز کردن تعدادي از کلانتري ها به وسايل الکترونيکي روز در کنار برخوردهاي قاطعانه و سخت با سارقان و مجرمان را از جمله دلايل کاهش معنادار سرقت در استان دانست .

در مجموع آنچه امروز در جامعه و در ميان اقشار مختلف مردم به چشم مي خورد افزايش اميدواري آن ها به اصلاح بسياري معضلات اجتماعي، کاهش جرائم و برخوردهاي بازدارنده با مجرمان، سارقان و هنجارشکناني است که امنيت شهر و ديارشان را هدف گرفته اند .

پليس بارها ثابت کرده است که بهترين همراه و پشتيبان براي مردمي است که در مواقع سختي ها به او پناه مي برند و ماموراني جان برکف با فرمانده اي آگاه و مقتدر که حاضرند تا پاي جان براي رفاه، امنيت و آرامش همشهريان و هموطنان خود تلاش کنند.

رئيس پليس کرمانشاه با حضور در برنامه زنده گفت و گوي ويژه خبري شبکه استاني زاگرس به تشريح اقدامات انتظامي استان در نوروز 1403 و مهمترين برنامه هاي در دست اقدام سال جديد پرداخت و به شهروندان اين اطمينان خاطر را داد که پليس در سال جاري هم کماکان با قدرت و اقتدار در کنار آن ها مي ماند و براي ارتقاء امنيتشان تلاش مي کند.

کاهش 50 درصدي سرقت از مسافران نوروزي

سردار مهدي حاجيان در اين گفت و گوي تلويزيوني با اشاره به اجراي طرح نوروزي پليس کرمانشاه که از 29 اسفند آغاز و تا 14 فروردين ادامه داشت، گفت: اجراي اين طرح 15 روزه نتايج بسيار خوبي داشت و با افزايش حضور ماموران و استفاده از فناوري هاي نوين شاهد کاهش محسوس همه معضلات اجتماعي و خصوصا پديده سرقت بوديم که نتيجه آن ارتقاء احساس امنيت نزد شهروندان گرامي بود.

وي با اشاره به حضور تعداد زيادي از مسافران نوروزي در کرمانشاه، گفت: يکي از مهمترين برنامه هاي طرح نوروزي پليس حفظ امنيت و آرامش مهمانان بود تا خداي ناکرده خاطره تلخي از اين استان مهمانواز در ذهنشان نقش نبندد.

سردار حاجيان تصريح کرد: با تلاش و پشتکار همه همکاران پرتلاشم خوشبختانه شاهد کاهش 50 درصدي سرقت از مسافران نوروزي نسبت به سال گذشته بوديم، هرچند اعتقاد داريم که حتي يک مورد سرقت نيز زياد است و نبايد اتفاق بيفتد.

سرقت هاي مهم 28 و سرقت هاي جزئي 24 درصد کاهش يافت

فرمانده انتظامي استان کرمانشاه همچنين با اشاره به کاهش 28 درصدي سرقت هاي مهم استان در نوروز 1403 نسبت به نوروز سال قبل، گفت: در اين همين مدت شاهد کاهش 47 درصدي سرقت منزل، کاهش 39 درصدي سرقت مغازه و 5 درصدي سرقت خودرو بوديم.

وي کاهش 24 درصدي سرقت هاي جزئي در کنار کاهش 25 درصدي جرائم مختلف در نوروز امسال نسبت به نوروز سال گذشته را از ديگر آثار اجراي موفق طرح نوروزي پليس کرمانشاه عنوان کرد.

سردار حاجيان همچنين به کاهش 40 درصدي فوتي هاي تصادفات درون و برون شهري در نوروز امسال هم اشاره کرد و گفت: کاهشي شدن تمامي بخش هاي سيماي جرم در استان را بيانگر اهتمام پليس براي برقراري امنيت، همراهي خوب مردم و عمل به توصيه هاي پليس و رعايت قوانين و مقررات عنوان و ابراز اميدواري کرد همين روند تا پايان سال ادامه داشته باشد.

توسعه امنيت محله محور و هوشمندسازي کلانتري ها اولويت کاري پليس در سال 1403