کاهش ۷۰ درصدی جریان رودخانه آجی‌چای در آذربایجان‌شرقی

کاهش ۷۰ درصدی جریان رودخانه آجی‌چای در آذربایجان‌شرقی

کاهش ۷۰ درصدی جریان رودخانه آجی‌چای در آذربایجان‌شرقی

جریان رودخانه « آجی چای» در آذربایجان شرقی نسبت به ۲ دهه قبل بر اساس گزارش محققان، ۷۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش گروه استان های حیات؛ در گزارش "حجت احمدزاده" و "محمدابراهیم رمضانی" از محققان مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه و رودخانه ارس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، آمده است: بر اساس آمار آب‌سنجی، جریان رودخانه آجی‌چای در اثر عوامل اقلیمی و انسانی کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، مقدار کاهش شدت جریان بستگی به شدت کاهش سطح آب زیر زمینی دارد و هر چه شدت کاهش و وسعت آن بیشتر باشد، رودخانه در طول مسیر خود از شدت جریان کمتری برخوردار خواهد شد.

این پژوهش که با حمایت شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی انجام شده است، با عنوان «تعیین میزان سهم عوامل انسانی و اقلیمی در کاهش جریان رودخانه‌های حوضه آبریز آجی چای و ارائه راهبردهای افزایش جریان رودخانه براساس منابع آب تجدیدپذیر»، در جلسه‌ای با حضور مجری، دفاتر تخصصی و نمایندگان پارک علم وفناوری و مرکز نخبگان استان ارائه شد.