کرمانشاه گردی با حسین قاسمی / گزارش جدل یک آدم سیاسی ( مسعود پیرنداخ ) و دو مدیر املاک مسکن