کلوپ تکلیف سعودی‌ها را در راه جذب محمد صلاح مشخص کرد

کلوپ تکلیف سعودی‌ها را در راه جذب محمد صلاح مشخص کرد

باشگاه عربستان از دو هفته قبل در حال رایزنی برای جذب ستاره مصری لیورپول است. اخیرا کلوپ ستاره مصری را در حین خارج کرد و بازیکن جایگزینی برایش انتخاب کرد.

این اقدام کلوپ به شایعات جدایی صلاح از لیورپول بیشتر دامن زد. اما وکیل محمد صلاح چند روز پیش احتمال انتقال موکلش به لیگ عربستان را رد کرد.

یورگن کلوپ امروز آب پاکی را روی دست سعودی‌ها ریخت و در سوال خبرنگاران درباره اینکه صلاح احتمال دارد به عربستان برود، گفت: هیچ بازیکن دیگری در تابستان کنونی از لیورپول جدا نمی‌شود.

الاتحاد عربستان که کریم بنزما، کانته و فیرمینو را در اختیار دارد به دنبال شکار صلاح بود تا قدرتمندتر شود، ولی کلوپ به نظر نمی‌رسد اجازه جدایی به ستاره مصری بدهد.

کلوپ تکلیف سعودی‌ها را در راه جذب محمد صلاح مشخص کرد