کلیه زائرانی که در این ایام از مرز خارج شدند ارز اربعین خود را دریافت کرده‌اند

کلیه زائرانی که در این ایام از مرز خارج شدند ارز اربعین خود را دریافت کرده‌اند

کریمی، معاون بین الملل گفت: خوشبختانه امسال استقبال خوبی از خدمات ارائه شده توسط بانک مرکزی در زمینه توزیع از سوی زائرین انجام شد و می‌توان گفت کلیه زائرانی که در این ایام از مرز خارج شدند ارز اربعین خود را دریافت کرده اند.
او با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی برای توزیع ارز اربعین امسال افزود: بانک مرکزی امسال در حوزه ارز اربعین مداخله خوبی انجام داد و با تجهیز به موقع منابع و سازماندهی و هماهنگی مناسب با سایر دستگاه‌های ذیربط برای اولین بار در ایام اربعین نرخ ارز دینار کاهش پیدا کرد، به طوری که قبل از شروع توزیع ارز اربعین هزار دینار عراق معادل ۳۶ هزار تومان بود و در حال حاضر صرافی‌هایی هستند که حاضرند با نرخ ۳۲ هزار تومان به بانک مرکزی بفروشند و البته نرخ بانک مرکزی ۳۱۵۰۰ تومان است.

نرخ دینار عراق در بازار غیررسمی کاهش یافت

کریمی تاکید کرد: بنابراین یک مداخله مفید توسط بانک مرکزی در زمینه پایین آوردن نرخ غیررسمی رخ داد و در حالیکه نرخ بازار غیررسمی همیشه در زمان اوج تقاضای اربعین بالا می‌رفت امسال کاهش نرخ رقم خورد. علت این امر هم ورود به موقع و تاکید رئیس کل بانک مرکزی در زمینه توزیع ارز اربعین بود که حدود یک ماه قبل دستورالعمل ۱۱ بندی در این زمینه را به حوزه‌های ذی‌ربط در بانک مرکزی و شبکه بانکی ابلاغ کرد که همه پیش بینی‌ها اعم از اینکه توزیع ارز حتماً به صورت دینار باشد در آن قید شده بود.
وی تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی تاکید داشتند که دلار زدایی از همین توزیع ارز اربعین باید کلید بخورد چرا که توزیع ارز اربعین به شکل دلار با راهبرد بانک مرکزی در زمینه دلار زدایی تناقض داشت و خوشبختانه منابع دیناری در کشور به خوبی و به موقع تجهیز شد و از آنجا که زائرین و گردشگران عراقی زیادی در طول سال به ایران مراجعه می‌کنند و ارز خود را عرضه می‌کنند و خوشبختانه از این منابع استفاده خوبی انجام گرفت.
معاون بین الملل بانک مرکزی در انتها گفت: این اتفاق گام خوبی برای شروع دلار زدایی واقعی بود که مردم به عینه آن را مشاهده و لمس کردند چراکه اگر دلار توزیع میشد زائران باید آنرا در عراق تبدیل می‌کردند که مشکلاتی در این زمینه برای هموطنان ایجاد می‌شد.

زائران