کمبودی در عرضه گوشت قرمز نداریم

کمبودی در عرضه گوشت قرمز نداریم

منصور پوریان گفت: قیمت کنونی هرکیلو بره نر کشتار ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزارتومان است که براین اساس هرکیلو حداکثر ۳۸۰ هزارتومان باید عرضه شود.

به گفته او، اکنون مقادیر زیادی گوشت وارداتی در ۲ بخش گوسفند و گوساله در بازار عرضه می شود که این امر منجر به رکود بازار داخل شده است که برای خروج تولیدکنندگان از چالش فعلی باید راهکارهایی اندیشیده شود.

پوریان ادامه داد: با توجه به شرایط مساعد عرضه، قیمت گوشت در بازار به ثبات رسیده است که امیدواریم به نرخ واقعی و منطقس نیز نزدیک شود.

رئیس شورای تامین کنندگان دام با بیان اینکه نوسانات اخیر قیمت مرغ بر بازار گوشت اثر گذاشته است، افزود: کمبود مرغ در ماه گذشته موجب شد تا تقاضا برای خرید گوشت منجمد زیاد شود که حال با افزایش عرضه مرغ، تقاضا در بازار گوشت کاهش یافته است. هرچند موکب ها با گوشت دولتی تامین می شود.

او گفت: با توجه به آنکه واردات گوشت در راستای تنظیم بازار داخل انجام می شود، از این رو پیش بینی می شود که با ازدیاد عرضه گوشت گرم و منجمد، مشکلات صنعت گوشت مرتفع شود.

کمبودی در عرضه گوشت قرمز نداریم