کمک به مدرسه‌سازی حتی به اندازه یک‌آجر در زنده کردن فرهنگ بسیار تأثیرگذار است.

مدرسه‌سازی کنید تا فرهنگ زنده بماند

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان کرمانشاه گفت: کمک به مدرسه‌سازی حتی به اندازه یک‌آجر در زنده کردن فرهنگ بسیار تأثیرگذار است.

به گزارش خبرنگار فر نیوز (مسعود دریابار)غلام‌حسین افتخاری رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان کرمانشاه امروز 26 اردیبهشت‌ماه در نشست خبری با خبرنگاران، اظهار کرد: ایرانیان در طول تاریخ بالاترین فرهنگ را داشته و همواره زبانزد دنیا بوده و هستند.

وی ادامه داد: کرمانشاهی‌ها هم از قدیم‌الایام مردمانی خوش‌فکر بوده و در امر خیر و سرمایه‌گذاری برای کارهای خیر پیشقدم بوده، تکیه معاون‌ها، مسجد عماددوله‌ها، مسجد شهبازخانه‌ها و… همه نمونه‌ای از آثار خیر در طول تاریخ است که در این استان به یادگار مانده است.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان کرمانشاه با اشاره به تشکیل مجمع خیرین مدرسه‌ساز از سال 78، گفت: کمک به مدرسه‌سازی حتی به اندازه یک‌آجر در زنده کردن فرهنگ بسیار تأثیرگذار است

وی خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه از نظر رتبه خیرین مدرسه‌ساز اگر در رده اول کشور نیست، ولی بسیار موفق عمل کرده است.