کنایه باشگاه سپاهان به پرسپولیس در ماجرای قراردادهای زیرمیزی

کنایه باشگاه سپاهان به پرسپولیس در ماجرای قراردادهای زیرمیزی

در حالیکه در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها مدعی شده بودند که باشگاه مرتکب تخلف عبور از سقف باشگاه‌ها شده است و حتی احتمال دارد کمیته انضباطی به این ماجرا ورود کند.

مسعود سعیدی مدیر رسانه ای تیم سپاهان امروز با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود نوشت: طبق اذعان حکم مسئولان محترم و سازمان لیگ هم سقف بودجه بازیکنان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان برای ثبت بازیکن جدید جا دارد و هم لیست بازیکنان تیم جای اضافه کردن بازیکن را دارد… اینکه هنوز عده ای باورشان نمی‌شود یا نمی‌خواهند قبول کنند سپاهاند در خصوص قراردادها خود شفافیت و صداقت را رعایت کرده ریشه در موضوعاتی دارد که باید به قوت خود آن رسیدگی کرد.

سپاهان نه قراردادی زیر میز دارد و نه نیازد دارد برای توجیه نتیجه نگرفتن به سمت دیگران حمله کند! (این جمله آخر ظاهرا کنایه به مسئولان پرسپولیس است.)

سپاهان