کیفیت هوای تهران در وضعیت نارنجی قرار دارد

  • lira card

بر اساس گزارش سایت کنترل کیفیت هوای تهران میانگین کل ایستگاه‌ها روی عدد ۱۱۴ و وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

کیفیت هوای تهران در وضعیت نارنجی قرار دارد

به گزارش سلامت نیوز به نقل از میزان، بر اساس گزارش سایت مرکز کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته برای میانگین کل ایستگاه‌ها ۱۱۸ بود و اکنون روی عدد ۱۱۴ و وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
با توجه به شرایط کنونی کیفیت هوا؛ افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند. فعالیت طولانی عبارت است از هرگونه فعالیت خارج از منزل که افراد به طور متناوب طی مدت چندین ساعت انجام می‌دهند و سبب می‌شود نفس کشیدن تا حدی سخت‌تر از حالت طبیعی صورت بگیرد.
تهران از ابتدای امسال تاکنون ۸ روز هوای پاک، ۱۶۹ روز قابل قبول و ۴۸ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و ۵ روز ناسالم برای همه را تجربه کرده است؛ این در حالی است که پایتخت‌نشینان در مقایسه با سال گذشته ۲ روز هوای پاک و ۱۳۰ روز هوای قابل قبول، ۸۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۸ روز هوای ناسالم، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک را تجربه کرده بودند.