گروه سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۳

گروه سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۳

تیم در گروه در گروه سوم با الاتحاد عربستان، نیروی هوایی عراق و آلمالیق ازبکستان همگروه شد

سپاهان