گزارش تصویری // همایش موکب داران اربعین ، استانداری کرمانشاه