گل اول پرسپولیس به ذوب آهن توسط گولسیانی

گل اول پرسپولیس به ذوب آهن توسط گولسیانی

گولسیانی مدافعی که یحیی گل محمدی با تعویض او را به زمین فرستاد توانست به یک ضربه سر گل اول پرسپولیس را به ذوب آهن به ثمر برساند.فیلم گل گئورگی گولسیانی را مشاهده می کنید.

حجم ویدیو: 1.89M
|
مدت زمان ویدیو: 00:00:18