گوشت ارزان شد

گوشت ارزان شد

منصور پوریان گفت: با افزایش عرضه وارداتی، شاهد ریزش قیمت برخی انواع گوشت در بازار هستیم.

او با بیان اینکه بازار دام در رکود به سر می برد، افزود: با توجه به فراوانی عرضه دام، طی روزهای آتی قیمت اقلام دامی در بازار کاهش می یابد.

پوریان ادامه داد: هم اکنون دامداران با مشکلات کمبود دست و پنجه نرم می کنند، از این رو برای پایداری تولید باید از دامداران حمایت شود.

رئیس شورای تامین کنندگان دام افزود: از هفته گذشته عرضه روزانه گوشت گرم افزایش یافته که همین امر سبب کاهش قیمت شده است. هرچند نباید نادیده گرفت واردات بی رویه مشکلاتی برای تولید داخل ایجاد می کند.

او گفت: بعد از اصلاح نظام یارانه قرار بود صادرات دام در کنار واردات آزاد شود که متاسفانه این امر صورت نگرفت و به همین خاطر در برخی مواقع با مازاد تولید روی دست دامدار و زیان تولیدکنندگان روبرو هستیم.

گوشت ارزان شد