۱۲ پروژه راهسازی و برق‌رسانی در دست مطالعه است

۱۲ پروژه راهسازی و برق‌رسانی در دست مطالعه است

از سوی ایمیدرو؛
۱۲ پروژه راهسازی و برق‌رسانی در دست مطالعه است

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با هدف توسعه زیرساخت‌های معادن کشور ۱۰ پروژه راهسازی (در قالب ۹ قرارداد) و ۲ پروژه برق‌رسانی (در قالب ۲ قرارداد) در دست مطالعه دارد.

به گزارش بازار، طول پروژه‌های راهسازی مورد مطالعه ۱۵۹ کیلومتر و طول مسیر برق‌رسانی ۱۰۹ کیلومتر است.

میزان اعتبار اختصاص داده شده برای مطالعه پروژه‌های راهسازی، ۴۷.۶ میلیارد ریال و برق‌ رسانی ۹.۹ میلیارد ریال است.

طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور (تحت پوشش ایمیدرو) راهبری این حوزه را برعهده دارد.

برنامه‌های زیرساختی ایمیدرو با هدف ایجاد زمینه افزایش تولید و همچنین توسعه حوزه معدن و صنایع معدنی بخش خصوصی اجرایی می‌شود.