۲۰۰ میلیارد ریال جهت تجهیزکارگاه قطار شهری به فردیس اختصاص یافت

این خبر توسط موتور جستجوی هوشمند فرنیوز در سایت قرار داده شده است