۳۸۵ هزار نفر طی امسال وام ازدواج دریافت کرده‌اند

۳۸۵ هزار نفر طی امسال وام ازدواج دریافت کرده‌اند

صحافی در خصوص آخرین آمار‌های گفت: از ابتدای امسال ۳۸۵ هزار نفر تسهیلات ازدواج به مبلغ ۸۷ همت دریافت کرده اند. شبکه بانکی براساس سهمیه ۱۴۴ همتی که تا پایان سال براساس قانون و متناسب با توان شبکه بانکی باید پرداخت کند تا به امروز بانک‌ها باید ۶۸ همت پرداخت می‌کرد، اما خوشبختانه موفق به پرداخت ۸۷ همت شده و این در حالی است که بانک‌ها براساس قانون تکالیف پرداخت تسهیلات فرزند آوری، ودیعه مسکن و اشتغال را هم بر عهده دارند.

مدیر اعتبارات بانک مرکزی افزود: امسال در خصوص وثایق، برخی از بانک‌ها سخت گیری‌هایی داشتند، اما درخواست یک ضامن را طی دو هفته به تمامی بانک‌ها ابلاغ کردیم و با رصدو پیگیری‌هایی که در شعب داشتیم میزان پرداخت تسهیلات از ۲۰ خرداد روند رو به رشدی داشته است.

او می‌گود: در پرداخت تسهیلات ازدواج رشد ۲۱۰ درصدی را شاهد بودیم.

صحافی بیان کرد: در خرداد ماه ۴۱۴ هزار نفر در صف تسهیلات بودند که با دستور رئیس جمهور صف تسهیلات ازدواج را ۱۰۰ هزار نفر کاهش دادیم این درحالی است که در تیر و شهریور ماه میزان ازدواج افزایش می‌یابد.

مدیر اعتبارات بانک مرکزی افزود: ثبت درخواست تسهیلات ازدواج و منابع بانک‌ها سیال است و نمی‌توانیم اعلام کنیم که برای تسهیلات ازدواج افراد ثبت نام نکنند همچنین در خصوص منابع بانک‌ها هم باید بانک‌ها از طریق پرداخت اقساط و جذب سرمایه بتوانند منابع خود را افزایش دهند بنابراین در این زمینه برای افزایش میزان پرداخت این وام پیگیری‌ها در حال انجام است.

او افزود: اگر بخواهیم تمامی تسهیلات ازدواج را امروز صفر کنیم نیاز به ۱۳۷ همت داریم که پیش بینی می‌شود تا پایان سال بتوانیم ۱۴۴ همت منابع را جذب کنیم و از این طریق بتوانیم بخشی از صف‌ها را کاهش دهیم.

صحافی درخصوص تعداد ضامن در بانک‌ها هم گفت: طبق قانون بانک‌ها نباید بیشتر از یک ضامن دریافت کنند و برخی از گزارش‌ها در خصوص این سخت گیری بانک هابه ما رسید که برخورد‌هایی که انجام دادیم. طبق قانون هیچ بانکی حق ندارد بیش از یک ضامن از متقاضیان دریافت کند.

۳۸۵ هزار نفر طی امسال وام ازدواج دریافت کرده‌اند