۴۰ درصد محصولات زراعی و باغی تحت پوشش بیمه هستند

۴۰ درصد محصولات زراعی و باغی تحت پوشش بیمه هستند

علیرضا آل امین، قائم مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی در جمع خبرنگاران گفت: بنابر تاکید مقام معظم رهبری در نمایشگاه صنعتی کشور در خصوص آمار باید کار اساسی صورت بگیرد که طبق مصوبه در طرح جهش دیم زار با همکاری شرکت های دانش بنیان و اتکای داخل توانستیم آمار سطح زیرکشت و عملکرد تولید گندم آبی و جو را با تعیین ۹۰ درصد بدست بیاوریم که حرکت بسیار بزرگی است.

به گفته او، بیشترین غرامت را در حوزه کالاهای اساسی می توان پرداخت کرد به طوریکه در طرح جهش دیم زار هزار میلیارد تومان و در کل بخش کشاورزی غرامت پرداختی ناشی از سرمازدگی و تگرگ ۵ همت بوده است.

آل امین در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره آمار بیمه محصولات کشاورزی گفت: بنابر آمار حدود ۴۰ درصد محصولات کشاورزی تحت پوشش هستند که برای سال زراعی جدید به ۶۰ درصد و در سال های آتی به ۱۰۰ درصد خواهیم رساند.

قائم مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی با بیان اینکه بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور محسوب می شود، گفت: سالانه ۱۱۸ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می شود که در تامین وامنیت غذایی، سلامت جامعه و توسعه و استقلال کشور نقش بسزایی دارد.

به گفته او، با توجه به اهمیت بخش کشاورزی بی شک از گام های مهم و اساسی جهت تامین نیاز غذایی و استقلال کشور و کاهش نوسانات تولید و برنامه ریزی درست و پایدار نسبت به منابع طبیعی و توان تولیدی بخش کشاورزی است که با استفاده از آمار و اطلاعات پایه و دقیق می توان به این امر‌مهم دست یافت.

این مقام مسئول گفت: با توجه به توان و پتانسیل ویژه صندوق بیمه کشاورزی در ثبت اطلاعات بهره برداران استان ها، این موضوع در نقشه راه در دستور کار قرار گرفت تا با استفاده از رویکردهای جدید و فناوری محور بتوانیم در جهت تحقق تاکیدات مقام معظم رهبری گام برداریم.

۴۰ درصد محصولات زراعی و باغی تحت پوشش بیمه هستند