۴ هزار ۷۰۰ حساب فرعی خارج از خزانه وجود دارد

۴ هزار ۷۰۰ حساب فرعی خارج از خزانه وجود دارد

۴ هزار ۷۰۰ حساب فرعی خارج از خزانه وجود دارد

معاون امور حسابرسی اقتصادی دیوان محاسبات با اشاره به ۴ هزار ۷۲۱ مورد حسابی که هنوز به بانک مرکزی منتقل نشده است، گفت: از این تعداد حدود ۴ هزار مورد مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

پیشنهاد فر نیوز
خیرین مدرسه‌ساز به دولت در حوزه ساخت مسکن و اشتغالزایی کمک کنند