۵ کارت سوخت ویژه اربعین به جایگاه‌های مرزی افزوده شد

۵ کارت سوخت ویژه اربعین به جایگاه‌های مرزی افزوده شد

عرب عامری مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت:در­ نقاط­ مرزی برای ، تدابیر جدیدی در حوزه سوخت‌رسانی ­اتخاذ شد.

او گفت:باتوجه به حجم بالای زائرین و افزایش تردد در مسیرهای منتهی به مرز ۵ ویژه اربعین به این جایگاه ها افزوده شده است.

عرب عامری گفت: این کارت سوخت ویژه اربعین است و پس از بازگشت مردم از عراق و اتمام مراسم اربعین این کارت ها جمع آوری خواهد شد.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت:هیچ محدودیت سوختی وجود ندارد و مردم در صورت بروز مشکل با شماره ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند.

۵ کارت سوخت ویژه اربعین به جایگاه‌های مرزی افزوده شد