پیگیری مطالبات پرسنلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مرکز کشور/ قول مساعد رئیس سازمان برنامه و بودجه

💢 پیگیری مطالبات پرسنلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مرکز کشور/ قول مساعد رئیس سازمان برنامه و بودجه

 

به گزارش خبرنگار فر نیوز (مسعود دریابار)دکتر مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به همراه دکتر محمدی رئیس دانشگاه و مهندس کریمی معاون توسعه مدیریت و منابع با دکتر منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور دیدار کردند.

در این دیدار در مورد پیگیری اعتبارات و مطالبات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بحث و گفتگو شد و پس از رایزنی ، رئیس سازمان برنامه و بودجه دستورات لازم جهت تخصیص اعتبارات را صادر نمودند.